Nákupný košík

Ako vybrať klimatizáciu

Protože podľa zákona o zachovaní energie nie je možné „vyrobiť zimu“, je potrebné z ochladzovaného priestoru odvádzať teplo. Klimatizácia pracuje ako tepelné čerpadlo, podobne ako chladnička, ktorá vo vnútri chladí a vzadu uvoľňuje odčerpané teplo. K tomu je potrebné, aby klimatizácia "komunikovala" s vonkajším priestorom. To zaisťuje vonkajšia jednotka pri delených ("split") klimatizáciách, vývod teplého vzduchu pomocou flexibilnej trubice pri klimatizáciách mobilných alebo priame spojenie ako majú klimatizácie okenné.

Mobilné klimatizácie

Podmienkou správneho fungovania všetkých mobilných klimatizácií je odvedenie teplého (a vlhkého) vzduchu pomocou flexibilnej trubice mimo chladený priestor, v ideálnom prípade von. Trubica na odvod odpadného tepla býva väčšinou 1,5 m dlhá.

Vývod je možné umiestniť napríklad do pootvoreného okna (niektoré mobilné klimatizácie k tomu využívajú zúžené koncovky), alebo je možné nechať si u sklenára vyrezať na mieru otvor cez okennú tabuľu, najúčinnejší je trvalý prieraz v stene. Je to možné aj cez pootvorené dvere, ak je ďalšia miestnosť/chodba dobre vetraná, do digestora, nepouživaného komína, svetlíka, či existujúceho rozvodu ventilácie.

Výhody:

 • sezónne využitie - mimo sezónu je klimatizácia používaná k ventilácii alebo odložená
 • k uvedeniu do prevádzky nie sú spravidla potrebné žiadne stavebné úpravy
 • možnosť použitia tam, kde nie je možné stavebné úpravy prevádzať (pamiatkové chránené objekty, prenajaté priestory, ak to nedovoľuje konštrukcia budovy a pod.)
 • vďaka podvozku je možné prístroj sťahovať z jednej miestnosti do druhej podľa aktuálnej potreby, nie je potrebné mať jednotku v každej miestnosti
 • obstarávacia cena a dostupnosť

Nevýhody:

 • nižšia účinnosť než pri delených klimatizáciách, mobilná klimatizácia "kradne vzduch" - vytvára v miestnosti podtlak, takže sa do miestnosti tlačí vzduch z vonku (pod dverami, oknami, netesnosťami), ktorý býva často teplý. Tento efekt je možné zmierniť tým, že necháte napr. pootvorené dvere do chodby, kde je vzduch chladnejší.
 • vyššia hlučnosť

Zvláštny prípad:

Mobilná klimatizácia s vonkajšou jednotkou – kombinuje vlastnosti mobilnej a delenej klimatizácie (Master AC 14 EHP, Remko RKL 460/480)

Delená (split) klimatizácia

Delené klimatizácie majú vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré sú prepojené špeciálnym potrubím, naplneným chladiacim médiom. V súčasnej dobe sa používajú len ekologické chladivá bez freónov, manipulovať s nimi môžu len licencovaní odborníci, montáž teda vyžaduje prizvanie špecializovanej firmy a samozrejme stavebné zásahy, vyplývajúce z umiestnenia vonkajšej jednotky na streche (fasáde) balkóna a pod. Cena vychádza z náročnosti montáže, množstva prierazov cez stenu a dĺžky použitého potrubia.

Výhody:

 • vyššia účinnosť - nedochádza k miešaniu vonkajšieho teplého vzduchu s chladným v miestnosti, ale vzduch v interiéri cirkuluje skrz vnútornú jednotku a je ochladzovaný nepriamo pomocou vonkajšej jednotky
 • nižšia hlučnosť v interiéri - vďaka tomu, že väčšina práce urobí vonkajšia jednotka
 • väčšia variabilita umiestnenia vnútornej jednotky (na strope /  na stene / v parapete)
 • možnosť použitia k vyhrievaniu (obrátený chod tepelného čerpadla)

Nevýhody:

 • vyššie obstarávacie náklady
 • stavebné úpravy - trvalé riešenie

Zvláštny prípad:

Samoinštalačná split-klimatizácia Remko BL 261 / 351 – z výroby sú už obe jednotky i flexibilné potrubie predplnené chladivom. Pomocou systému rýchlospojok a kohútikov sa prepojí vnútorná i vonkajšia jednotka bez úniku chladiva a zavzdušnenia chladiaceho okruhu - k inštalácii nie je potreba chladiarenskych špecialistov.

ON/OFF systém alebo invertor

Systémom ON/OFF fungujúca klimatizácia má kompresor, bežiaci vždy na plný výkon, ktorý se vypne po dosiahnutí požadovanej teploty.

Invertorové riadenie umožňuje plynulú alebo postupnú reguláciu chodu kompresoru, čím sa dosiahne menších výkyvov v teplotách a významnej úspory elektrickej energie.

„Multisplit“

Klimatizačný systém, v ktorom sú na jednu vonkajšiu jednotku napojené 2 – 4 jednotky vnútorné. Všetky vnútorné jednotky pracujú v jednom režime, ale ovládajú sa individuálne. Môžete teda mať v každej miestnosti nastavenú inú teplotu, eventuálne mať niektoré jednotky vypnuté, ale nie je možné v jednej miestnosti chladiť a v druhej topiť.

Kontakt

Pavol Mayer Čajka Obchodný zástupca

Telefón:
0902 262 855

E-mail: